Провеждането на аукцион на платформата Vendofin е безплатно. Ние начисляваме комисиона* само при успешна продажба след приключил аукцион или извършена директна покупка. Това Ви дава възможност да предлагате своите активи и вземания свободно, като по този начин бъдем успешни заедно!

 1. Цена на продажба на актив или вземане чрез аукцион  Комисиона:**  
    1.1        До 100 000 лева   2.5 % от достигнатата цена 
    1.2        Над 100 000 лева    2 %  от достигнатата цена
 2. Продажба чрез опция за директна покупка   2 %  от цената за директна покупка
*  Минималната комисиона при продажба на актив или вземане е 200 лева
**При специфични проекти могат да бъдат договорени различни условия по възнаграждението. Минималната комисиона при продажба на актив или вземане е 200 лева.

Допълнителни такси се договарят с Вендофин единствено ако искате нашите специалисти да Ви помогнат за провеждането на специфичен аукцион. Разбивка на тарифата на допълнително предлаганите от нас услуги е както следва:
 1. Провеждане на търг с индикативна фаза:   2000 евро  
 2. Консултантски услуги  Цена на ден: 
    2.1. Младши сътрудник  150 евро 
    2.2. Старши сътрудник  200 евро 
 
Всички посочени комисиони са без включено ДДС

В сила от 07.10.2019
Бисквитките ни помагат да доставим нашите услуги. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече