Vendofin.com e платформа, която предоставя иновативен начин за продажба и покупка на активи и вземания чрез онлайн аукциони. 
Едно от предимствата на платформата е, че дава възможност на продавачите сами да определят минимална цена за продажба, стартова дата и час, типа аукцион, както и неговата продължителност. По този начин се постига пълен контрол върху процес и се постига оптимална цена. Наддаването започва над минималната цена и купувачът с най-висока оферта печели. Продавачът може да определи и цена за директна покупка при която се може да се сключи сделка без провеждането на аукцион.
Сигурност, бързина и прозрачност са водещите принципи на платформата Vendofin. Сигурността на онлайн аукционите се гарантира посредством най-високи стандарти за криптиране на данните. 
Идеята за платформата се заражда през 2017 г., когато компанията подписва договор с Австрийската държава за управление и продажба на значим портфейл от активи и вземания на Хета Асет Резолюшън в България. След анализ на възможните решения в областта на проблемните вземания в Европа и САЩ, се оказва, че те действат предимно като рекламни или информационни портали. Ясно проличава нуждата от централизирана онлайн платформа, която да улесни намирането на купувачи за голям брой активи и да ускори процеса по реализиране на сделка.   Така се стига до идеята за реализирането на онлайн аукциони , които да дадат възможност най-добрата оферта да спечели. Щом продавач и инвеститор срещнат своите цели и очаквания, сделката става факт. 
Зад финтех платформата Vendofin са основните съдружници в АМС България - Николай Нешев и Ивелина Александрова, а ИТ екипът е ръководен от Ангел Абаджиев.
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА VENDOFIN?
 1. До 4 пъти по кратко време за една продажба
  Преглед на активи и кредити, Въпроси и отговори, Due diligence и оценката на активите и портфейлите става изцяло онлайн през Vendofin.
 1. Възможност за паралелни продажби на няколко портфейла
  Чрез Vendofin можете да започнете продажба на колкото желаете портфейла от кредити едновременно.
 1. Най-високи ИТ стандарти за сигурност
  Сигурноста на платформата се осигурява посредством два вида криптиране - data in motion и data at rest encryption. Използваните сертификати и ключове за криптиране са с най-висока степен на сигурност и предлагат гаранции за цялостта на данните.
 1. Пълен контрол над процеса на продажба
  Продавачът определя какъв тип аукцион да се избере, кои инвеститори да се поканят, каква да е минималната цена и каква да е продължителността на аукциона.
 1. Прозрачност
  Процеса по надаване на всеки един аукцион е съхранен и дава гаранции както на продавачите, така и на инвеститорите.
 1. Обслужвани заеми на физически и юридически лица /без просрочие/.
  Платформата предлага възможност за организиране на аукциони както за обезпечени, така и за необезпечени обслужвани заеми на физически и юридически лица. Обезпеченията биха могли да бъдат недвижими имоти или друг вид активи.
 1. Просрочени заеми на физически и юридически лица.
  Платформата има за цел да подпомогне бизнеса в процеса на управление на просрочените вземания. Предмет на сделка биха могли да бъдат както просрочени съдебни кредити, така и кредити в досъдебна фаза. Пълна информация за обезпеченията по кредити трябва да бъде предоставена от всеки продавач.
 1. Вземания по фактури
  В тази категория попадат вземания, възникнали от регулярни търговски отношения както и еднократни сделки за доставка на стоки или услуги.
 1. Недвижими имоти
  Платформата предлага възможност за търгуване на различни видове недвижими имоти: търговски, производствени, жилищни, поземлени имоти в регулация и извън регулация.
 1. Други активи
  Разнообразието на активи, които могат да бъдат предмет на аукцион, е много голямо. Основните категории са леки и товарни превозни средства, машини и оборудване и плавателни съдове.
Бисквитките ни помагат да доставим нашите услуги. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече